Back to All Events

CSR-07 Špecifické požiadavky FIAT-CHRYSLER na dodávateľov


Školenie je vedené skúseným lektorom s 12-ročnou skúsenosťou ako dodávateľského experta Fiat-Chrysler (SQE) a ako reprezentanta kvality Tier-1 dodávateľa voči Fiat-Chrysler. Školenie prinesie účastníkom lepšie pochopenie princípov projektového riadenia a zaručenia kvality nakupovaných dielov zákazníka FCA a poskytne praktické rady, ako zvládnuť situácie, ktoré spôsobujú dodávateľom hlavné problémy.

Vaše potreby sú

 • Získať prehľad hlavných noriem a dokumentácie pre projekt so zákazníkom FCA

 • Pochopiť špecifické požiadavky svojho zákazníka podľa normy IATF 16 949:2016

 • Pochopiť nástroje, metódy a metodológiu zákazníka

 • Plánovať zaručenie kvality na projekt

 • Pochopiť princípy vývoja produktu/procesu

 • Uvoľniť projekt so zákazníkom

 • Efektívne riadiť reklamácie v sériovej výrobe cez SQP portál (vrátane „Cross-Out Request“ prístup)

Cieľová skupina

 • Projektoví manžéri

 • Členovia projektového tímu

 • Vedúci oddelení

 • Spolupracovníci projektu

 • Inžiniering

 • Výroba

Obsah školenia

 • FIAT (FCA) požiadavky vs. IATF štandardy: Statement of Requirements (SOR); Základné požiadavky; Dodatočné požiadavky na kvalitu (AQR); Hodnotenie vyrobiteľnosti (MFA); Riadenie systému vzťahu s dodávateľmi, LPA

 • Kritéria eskalácie: “OEM Performance Complaint”, “Top Problem Supplier Location Reporting” a “Quality New Business Hold”

 • 07740 – Kvalifikácia nakupovaných dielov: Proces objednávania vzoriek pre Benestare (PE – Plant Evaluation) závodom a dopad v prípade zamietnutia; plánovanie „Autoqualification“ (AQF); schválenie SPV – Supplier Product Validation, rekvalifikačné testy, zasielanie vzoriek a verifikácia výsledkov pre integračné testy (PI), EPV - Engineering Product Validation

 • 08090 – Interim (IAA) – teória/prax

 • FGP13 - Process Planning Review

 • FGP14 – Process Audit (PA) a SEA (ex-PSA)

 • FGP15 - PDR – Product Demonstration Run

 • 9.01102 – Kvalita dodávateľa

 • 9.01103 – CQC

 • 07171 – Safe Launch Plan – SLP

 • FGP16 – CSL NBH

 • 9.01120 – Report Characteristics.

 • 08018 – Monitoring kvality
  a) Klasifikácia reklamácií
  b) pravidlá Bid list

Trvanie: 2 dni

Dátumy

V Anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 04-05. jún 2019

 2. Jesenný termín- iba ako interné školenie

Cena: Školenie u dodávateľa: : 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 250 EUR /deň (člen), 290 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)