Back to All Events

EXP-03 Implementácia TPM

Najlepší spôsob ako problém vyriešiť je mu predísť. Snáď neexistuje dodávateľ v automobilovom priemysle, ktorý by o TPM nepočul alebo ho dávno neimplementoval. Problémov s TPM môže byť však viac – nefungujúci systém, chýbajúce zlepšenia TPM, poruchy napriek implementovanému systému, ...
Expert ABP Management na TPM Vám zanalyzuje terajší proces preventívnej údržby, dopad porúch na výrobu a spolu s Vašim tímom budú hľadať možnosti jeho zlepšenia. Po implementácii akčného plánu (cca. O pol roka – rok) sa náš expert vráti do Vášho závodu na overenie pridanej hodnoty svojej misie (zmeny v počte porúch, OEE, kapacity, času na údržbu, atď.).

Vaše potreby sú

  • aplikovať v závode efektívnu preventívnu údržbu
  • zlepšiť využitie stroja a znížiť počet porúch
  • zvýšiť kapacitu linky/stroja
  • dostať nápady na zlepšenie preventívnej údržby

Možnosti podpory

  • Zavedenie TPM vo firme
  • Analýza súčasného stavu TPM a jeho zlepšenie v tíme
  • Nastavenie kontinuálneho zlepšovania TPM

Trvanie:   podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena:  na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com