Back to All Events

EXP-07 Podpora na projektoch OEMs - PSA Groupe/Renault/VW/...

Teoretická znalosť požiadaviek zákazníka a ich aplikácia na projekte  si vyžaduje okrem znalostí i praktické skúsenosti. V prípade nedostatku zdrojov či rôznych problémoch na projektoch rôznych OEM Vám poskytne ABP Management podporu pri plánovaní projektu/úloh, príprave dokumentácie pre zákazníka zo strany výrobného závodu, vzorkovaní, príprave dokumentácie pre uvoľnenie, kapacitnom plánovaní, logistike či celkovo pri aplikácií CSR v praxi. V prípade krízového sledovania môže prevziať náš expert prípravu, sledovanie a implementáciu akčného plánu s cieľom dosiahnuť rovnovážny stav. 

Vaše potreby sú

 • vypracovať robustný plán projektu pre zákazníkov
 • splniť očakávania zákazníka v každom míľniku projektu
 • nájsť podporu pri riešení neznámych požiadaviek zákazníka
 • pripraviť sa na audit zákazníka
 • uvoľniť projekt
 • riešiť krízové situácie v sériovej výrobe
 • nabehnúť projekt pre zákazníka podľa plánu
 • zlepšiť a rozvíjať spoluprácu so svojim zákazníkom

Možnosti podpory

            Projekt a kvalita (príklady)

 • Príprava plánu projektu na základe požiadaviek zákazníka
 • Príprava na audity systému/kapacity/...
 • Vypracovanie kompletnej dokumentácie pre zákazníka
 • Príprava projektovej dokumentácie
 • Príprava vzorkovania
 • Sériová kvalita, krízový manažment
 • Full-time/part time inžinier kvality alebo Projektový manažér


Logistika (príklady)
 

 • Koučing na všetky aplikácie logistiky na portáloch b2b
 • Nastavenie procesov plánovania výroby
 • Riadenie obalov – praktický koučing
 • Nastavenie a riadenie transportu ...

Oblasti podpory

 

 • Obchodný vzťah so zákazníkom
 • Projektové riadenie
 • Kvalita projektu a série
 • Logistika
 • Výroba
 • Vývoj produktu/procesu

Trvanie:   podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena:  na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com