Back to All Events

PM-03 Metódy a nástroje projektového riadenia


Komunikačné, organizačné či technické znalosti a zručnosti sú nevyhnutné pre každého projektového manažéra. Mnohým nemožno uprieť snahu vykonávať svoju prácu čo najlepšie, ale neraz chýba vedeniu projektu systém a výsledky sa dostavujú až po zahasení mnohých problémov a veľkému časovému i psychickému vypätiu celého projektového tímu. V projektovom riadení nie je nutné nanovo vyvíjať koleso, stačí podľa kontextu projektu správne aplikovať existujúce nástroje a mnohým problémom sa môže predísť vďaka koncepčnej práci.

Vaše potreby sú

 • poznať nástroje projektového riadenia

 • zlepšiť aktuálne fungovanie projektov vo Vašom závode

 • správne tieto nástroje implementovať na úvod projektu

 • neustále ich udržiavať aktuálne počas projektu

 • zaručiť, že všetci členovia projektového tímu používajú
  nástroje projektového riadenia rovnako

Cieľová skupina

 • Projektoví manažéri

 • Vedúci pracovníci

 • Kvalita

 • Členovia projektového tímu

 • Inžiniering

Obsah školenia

 • Analýza rizík projektu

 • Master Plan (Časový plán projektu)

 • Work Breakdown Structure (WBS)

 • Plánovanie zdrojov a nákladov projektu

 • RASIC

 • Roll-out matica

 • Metóda PERT

 • Definícia kritickej cesty (Critical Path)

 • Lessons Learned

 • a ďalšie

 • Prípadová štúdia na každý nástroj

 

Trvanie2 dni

Dátumy:
v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 18-19. február 2019

 2. Jesenný termín - 09-10. september 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 20-21. apríl 2019

 2. Jesenný termín- 11.-12. september 2019

Cena:    
Školenie u dodávateľa: 930 EUR/deň (člen), 1.000 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 240 EUR /deň (člen), 280 EUR/deň (nečlen).  Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)