Back to All Events

MNG-09 „Balanced Scorecard“ a riadenie výkonnosti podniku

Takmer všetky spoločnosti používajú nástroj „Balanced Scorecard“ v jeho vizuálnej forme. Často sa však stáva, že merané indikátory sú dané centrálou alebo vedením podniku, pričom vízia, stratégia podniku, z ktorej ciele majú vychádzať, nie je zamestnancom jasná. A tí tak pracujú na dosahovaní cieľov, ktorých dôvod určenia nepoznajú. „Balanced Scorecard“ umožňuje manažérskemu tímu kontrolovať KPIs a prijať správne rozhodnutia vďaka ich vyhodnocovaniu. Vďaka pochopeniu nástroja sa budú zamestnanci cítiť ozajstnou súčasťou podniku a pochopia spojitosť ich osobných cieľov s cieľmi organizácie. 

Vaše potreby sú:

 • uistiť sa, že všetci zamestnanci poznajú víziu, poslanie a stratégiu organizácie
 • používať správny nástroj na vyhodnocovanie výkonnosti podniku
 • uistiť sa, že pracujete na správnych cieľoch
 • implementovať proces používania BSC
 • prijať správne rozhodnutia vzhľadom na informácie z BSC
 • neustále zlepšovať tento nástroj

Cieľová skupina:

 • Riaditelia závodov
 • Vedúci oddelení

Obsah školenia:

 • „Balanced scorecard“ ako systémový nástroj riadenia podniku
 • Sú Vaše KPI naozaj strategické? Vízia-poslanie-stratégia a KPI organizácie
 • Míľniky vytvárania a implementácie „Balanced Scorecard“
 • Formáty pre vytvorenie „Balanced Scorecard“
 • Aktualizácia „Balaced Scorecard“
 • Komunikácia v rámci organizačnej štruktúry

Trvanie: 1 deň.

Termíny školenia:

iba in-house školenie

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 950 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.
Školenie v Bratislave: 300 EUR/deň/účastník.
Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka.
Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

 

Earlier Event: November 18
PROD-04 Efektívna aplikácia SMED