Back to All Events

PROD-03 Riadenie zlepšovania vo výrobe


Konkurenčná výhoda alebo dokonca niekedy i prežitie podniku môže závisieť na inováciách a zlepšovaní súčasného stavu procesov. Aj keď riadenie zlepšovania nie je exaktná veda, rôzne nástroje zlepšovania môžu byť použité v závislosti na špecifických podmienkach výrobného závodu. Vďaka nim môžu manažéri podniku nastaviť čoraz vyššie štandardy bez negatívneho dopadu na pracovné zaťaženie operátora či veľké investície. 

Vaše potreby sú:

 • porozumieť technikám neustáleho zlepšovania vo výrobe

 • nastaviť robustný proces riadenia zlepšovania počas sériovej výroby

 • aplikovať správne nástroje zlepšovania na správnom mieste

 • merať zlepšenie cez relevantné indikátory

 • zainteresovať ľudí na všetkých úrovniach riadenia do procesu neustáleho zlepšovania

Cieľová skupina:

 • Špecialisti neustáleho zlepšovania

 • Technológia

 • Kvalita

 • Logistika

 • Nákup

 • Výroba

Obsah školenia:

 • Riadenie neustáleho zlepšovania a ISO/TS 16 949

 • Zlepšovanie a štandardizácia procesov

 • Prehľad metód neustáleho zlepšovania – Krúžky kvality, Six Sigma, „Idea Management“, …

 • Zlepšovanie alebo reinžiniering procesov?

 • Zainteresovanie a motivácia zamestnancov

 • Vizualizácia procesov

 • Mítingy lean

 • Indikátory riadenia a merania zlepšovania – definícia a sledovanie

 • Prípadová štúdia

Trvanie:   2 dni

Dátumy:  
iba školenie in-house

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 260 EUR /deň (člen), 290 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)