Back to All Events

MNG-02 Riadenie výkonnosti zamestnancov & plánovanie ľudských zdrojov


Mnoho vedúcich pracovníkov používa tlak či dokonca zastrašovanie zamestnancov na to, aby dosiahli svoje ciele. Merateľné informácie na papieri sú často jediným podkladom na ohodnotenie výkonnosti zamestnanca, štandardne raz ročne. Otázka je, do akej miery využíva zamestnanec svoje zručnosti a vďaka nim spĺňa stanovené ciele? S riadením výkonnosti zamestnancov úzko súvisí i plánovanie ľudských zdrojov, ktoré zaručuje, že všetky procesy sú správne vykonávané pri minimálnych nákladoch. Tento modul je vedený dlhoročnou manažérkou ľudských zdrojov, ktorá účastníkom školenia dá nielen teoretické základy, ale taktiež i množstvo príkladov a odporúčaní z praxe tak, aby ste dostali z Vašich zamestnancov čo najviac.

Vaše potreby sú:

 • nastaviť proces robustného riadenia výkonnosti zamestnancov

 • definovať a zaviesť špecifické ciele na danú časovú periódu

 • zlepšiť výkonnosť zvereného tímu

 • zvýšiť motiváciu zamestnancov

 • dosiahnuť definované ciele dosiahnuť ciele organizácie bez dodatočných ľudských zdrojov

 • neustále zvyšovať ciele a zároveň s tým procesy organizácie

Cieľová skupina:

 • HR

 • Riaditelia závodov

 • Vedúci zmien

 • Vedúci oddelení

Obsah školenia:

 • Úvod do riadenia výkonnosti ľudského kapitálu

 • Nástroje a metódy riadenia výkonnosti

 • Úloha HR a Funkčného manažéra v riadení výkonnosti

 • Popis pracovných miest a procesy organizácie

 • Plánovanie ľudských zdrojov

 • Vytvorenie vhodného pracovného prostredia

 • Úloha manažéra – dostať z ľudí maximum

 • Cyklus riadenia výkonnosti počas roka, krízové situácie

 • Úloha manažéra pri dosahovaní stanovených cieľov

 • Negatívna spätná väzba a riadenie nepostačujúcej výkonnosti

 • Tipy z praxe pre efektívne riadenie výkonnosti

Trvanie: 2 dni.

Termíny školenia:

V slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 02.-03. máj 2019

 2. Jesenný termín - N/A (iba in-house)

V anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 10-11. máj 2019

 2. Jesenný termín -N/A (iba in-house)

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 260 EUR /deň (člen), 290 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)