Back to All Events

MNG-01 Finančné metódy a nástroje pre nefinančníkov


Nielen účtovníci a finanční manažéri prichádzajú do konfrontácie s finančnými nástrojmi. Je pravdepodobné, že aj ďalší manažéri dostanú do rúk súvahu, výkaz ziskov a strát, majú finančné KPIs či budú musieť pripraviť rozpočet či urobiť rozhodnutia na základe daných dokumentov. Školenie „Finančné metódy a nástroje pre nefinančníkov“ Vám umožní zorientovať sa vo svete riadenia financií a používať správne nástroje v rámci každodennej práce.

Vaše potreby sú:

 • pochopiť základy finančného riadenia podniku

 • porozumieť terminológii používanej vo finančnom svete

 • byť schopný čítať základné finančné dokumenty

 • pochopiť, význam hotovosti („Cash is king“)

 • urobiť správne rozhodnutia na základe finančných výkazov

 • nastaviť a sledovať správne finančné KPIs

 • používať finančné nástroje v praxi

Cieľová skupina:

 • Riaditelia závodov

 • Vedúci oddelení

 • Zamestnanci, ktorí potrebujú porozumieť základom finančného riadenia

Obsah školenia:

 • Úvod do riadenia financií

 • Základy účtovníctva

 • Finančné zdravie podniku

 • Ako pripraviť rozpočet?

 • Ako čítať súvahu?

 • Ako čítať výkaz ziskov a strát?

 • Finančné Indikátory (RoI, RoE, ...)

 • Varovné finančné signály

Trvanie:   2 dni

Dátumy:  

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 06,-07. marec 2019

 2. Jesenný termín - 10.-11. október 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 08-09. marec 2019

 2. Jesenný termín- 03-04. december 2019

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 260 EUR /deň (člen), 280 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)