Back to All Events

MNG-11 Riadenie rozdielnosti kultúr (Cross-Cultural Management)


 

V dnešnej globálnej ekonomike takmer všetky organizácie pôsobiace v automobilovom priemysle prídu do konfrontácie so zahraničnými dodávateľmi/zákazníkmi či sesterskými závodmi. Taktiež projektové tímy sú neraz zostavené ľuďmi rôznych národností, ktorí musia denno-denne spolupracovať. Hodnoty, vek, zvyky, pohlavie, vzťah k dodávateľom či zákazníkom, vyjednávanie, neverbálna komunikácia a ďalšie aspekty rozlišujú región od regiónu a pochopenie špecifík kultúry partnera je jedným z hlavných predpokladov vyhnutia sa možným “faux pas” a dlhodobej spolupráce.

Vaše potreby sú:

 • porozumieť globálnemu aspektu multikultúr
 • pochopiť rozdiely v správaní medzi rôznymi kultúrami
 • poznať hodnoty príslušníkov rôznych národov
 • spolupracovať s ľuďmi, ktorí majú špecifické hodnoty a sociálny status
 • rozvinúť obchodný vzťah so zahraničnými partnermi

Cieľová skupina:

 • Key Account Manager-i
 • Projektoví manažéri
 • Členovia projektového tímu
 • Starostlivosť o zákazníka
 • Riadenie dodávateľov
 • Nákup

Obsah školenia:

 • Princípy riadenia medzikultúrnych vzťahov
 • Výzvy a riziká medzikultúrneho prostredia
 • Porovnanie rôznych kultúr:
  • nemecká
  • francúzska
  • americká
  • čínska
  • japonská
  • kórejská
  • stredoeuróska, a ďalšie
 • Ako riadiť medzikultúrne vzťahy?
 • Prípadové štúdie

Trvanie: 2 dni.

Termíny školenia:

V slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 19-20. február 2018
 2. Jesenný termín - 06-07. september 2018

V anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 21-22. február 2018
 2. Jesenný termín - 04-05. september 2018

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 950 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.
Školenie v Bratislave: 280 EUR/deň/účastník.
Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka.
Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)