Back to All Events

QUA-10 Metódy a nástroje riešenia problémov


Aj pri najlepšom plánovaní zaručenia kvality sa stane, že proces vyrobí nezhodný produkt, ktorý v ideálnom prípade zistí kontrolou operátor alebo kvalitár, inokedy zákazník. Každá spoločnosť certifikovaná IATF musí mať auditom potvrdený proces riešenia reklamácií, ktorý aplikuje pri každom probléme. Školenie „Metódy a nástroje riešenia problémov“ vysvetľuje jeho účastníkom hlavné nástroje používané v automobilovom priemysle a na praktických príkladoch ilustruje nielen využitie, ale i možné úskalia použitia týchto metód.

Vaše potreby sú:

 • efektívne riešiť vzniknuté problémy produktu/procesu

 • poučiť sa z chýb tak, aby sa už neopakovali

 • zlepšiť spôsob riešenia reklamácií vo firme

 • uspokojiť požiadavky zákazníkov a IATF audítorov na proces riešenia reklamácií

 • poznať hlavné nástroje riešenia problémov v automobilovom priemysle

 • zlepšenie reklamačného procesu so subdodávateľmi

 • neustále sa zlepšovať

 

Cieľová skupina:

 • Zákaznícka a interná Kvalita

 • Výroba

 • Technológia

 • Kvalita nakupovaných dielov

 • Všetci zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú riešenia problémov

 

Obsah školenia:

 • Základné pravidlá riešenia problémov

 • Riešenie reklamácií interného a externého zákazníka

 • Nástroje riešenia problémov (workshop na každý nástroj)
  o Ishikawa
  o 5W
  o FTA
  o A3
  o Korelačný diagram
  o 5W2H
  o Pareto analýza
  o Tabuľka zberu dát
  o a ďalšie

 • 8D report - detailný popis + samoaudit 8D reportu

 • Lessons Learned

 • Nastavenie systému riešenia problémov v podniku (denné porady, štandardizácia vizualizácie riešenia problémov, stanovenie termínov, overenie efektivity (PDCA), ...

 

Trvanie:   2 dni

Dátumy

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 09.-10.apríl 2019

 2. Jesenný termín - 14.-15. október 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 19.-20. február 2019

 2. Jesenný termín- 07.-08. november 2019

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 190 EUR /deň (člen), 220 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)