Back to All Events

DEV-02 International Material Data System: Foundation- verzia 10


Dôraz na ochranu životného prostredia, smernice národných a nadnárodných organizácií kladú vysoké nároky na evidenciu, uloženiu a poskytovaniu dát, keďže minimálne 85% hmotnosti vozidla je z recyklovateľných a minimálne 95% hmotnosti vozidla je z obnoviteľných zdrojov. Medzinárodný systém pre správu dát o materiáloch (IMDS) využíva internetové technológie, ktoré umožňujú automobilovým OEM a dodávateľom štandardizovať prenos dát v celom dodávateľskom reťazci.
Licencované školenie Hewlett Packard „IMDS – Foundation“ je určený začiatočníkom a bežným užívateľom IMDS, ktorí deklarujú/overujú použité materiály pre svoje výrobky.

Vaše potreby sú

 • Pochopiť význam, použitie a riadenie databázy IMDS

 • Pochopiť význam IMDS v rámci projektu v automobilovom priemysle (fázy projektu,
  uvoľnenie od zákazníka, ...)

 • Správne vypĺňať Materiálový dátový list (MDS), pochopiť stromovú štruktúru MDS,
  vyplniť MDS pre materiály, vytvárať moduly

 • Porozumieť špecifickým požiadaviek OEMs na IMDS (Toyota, FIAT, PSA, Renault, Nissan, atď.)

Obsah školenia

 • IMDS v kontexte projektového riadenia v automobilovom priemysle

 • Základné pojmy a procesy, stránky IMDS, GADSL, registrácia a prihlásenie

 • Základné operácie užívateľa systému

 • Životný cyklus MDS - vytvorenie, analýza, zamietnutie MDS

 • Oprava MDS

 • Prípadové štúdie a cvičenia

Cieľová skupina

 • R&D

 • Kvalita projektu

 • Zmenové riadenie

 • Projektový manažér

Pozn.: Účastník školenia získa certifikát ABP Management – Hewlett Packard – IMDS Foundation.

Trvanie:   2 dni

Dátumy

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 14-15. máj 2019

 2. Jesenný termín - 03.-04. september 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 21-22. máj 2019

 2. Jesenný termín- 04-05. december 2019

Cena:  Školenie u dodávateľa: na základe ponuky
             Školenie v Bratislave/Prahe: 370 EUR /deň (člen), 408 EUR/deň (nečlen).

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)