Back to All Events

DEV-03 International Material Data System: Advanced

Školenie DEV-03 IMDS Advanced nadväzuje na školenie DEV-02 IMDS Foundation. Jeho účastníci získajú  dodatočné informácie, vďaka ktorým budú schopní riešiť všetky situácie, ktoré by mal expert na IMDS vedieť zvládnuť. Zároveň získajú ďalšie tipy, ako efektívne pracovať s databázami IMDS.
Predpokladom účasti na školenie DEV-03 IMDS-Advanced je absolvovanie školenia DEV-02 – IMDS Foundation, resp. dostatočná prax v používaní databáz IMDS.

Vaše potreby sú

 • prehĺbiť si terajšie znalosti/skúsenosti v oblasti IMDS

 • zefektívniť prácu s materiálovými databázami

 • pochopiť nové a pokročilé funkcie IMDS

 • byť schopný riešiť vzniknuté komplikácie

 • Overiť si získané vedomosti na prípadových štúdiách

 • Dostať odpovede na všetky špecifické otázky súvisiace s databázami IMDS

Obsah školenia

 • Prehľad základných informácií o IMDS a jeho použití

 • Princípy práce s MDS

 • Nové funkcie IMDS

 • Pokročilé funkcie IMDS

 • Využitie MDS pre zvýšenie efektivity

 • IMDS-A2 Optimizer

 • Prípadové štúdie a cvičenia

Cieľová skupina

 • R&D

 • Kvalita projektu

 • Zmenové riadenie

Pozn.: Účastník školenia získa certifikát ABP Management – Hewlett Packard – IMDS Advanced.

Trvanie:   1 deň

Dátumy

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 16. máj 2019

 2. Jesenný termín - 04. september 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 23. máj 2019

 2. Jesenný termín- 06. december 2019

Cena:  Školenie u dodávateľa: na základe ponuky
             Školenie v Bratislave/Prahe: 370 EUR /deň (člen), 408 EUR/deň (nečlen).

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)