Back to All Events

MNG-06 Talent Management a rozvoj ľudského kapitálu


Talent management je dlhodobý proces. Existujúci proces riadenia talentov v spoločnosti by mal umožňovať identifikovať talenty v rámci organizácie a pomôcť im strategicky sa rozvíjať a preberať čoraz viac zodpovednosti a výziev v budúcnosti. Použitím nástrojov Talent Management-u bude organizácia komplexne riadiť daný proces, vďaka identifikácii, motivácii, rozvoju či niekedy i zbavenia sa ľudí s cieľom dosiahnuť stanovené ciele. 

Vaše potreby sú:

 • nastaviť proces Talent Management-u v organizácii

 • strategicky pracovať s ľuďmi

 • byť schopný identifikovať a rozvíjať talenty

 • vychovávať budúcich lídrov

 • zvýšiť motiváciu ľudí

Cieľová skupina:

 • Riaditelia závodov

 • HR

 • Vedúci oddelení

Obsah školenia:

 • Úloha Talent management-u v rámci organizácie

 • Talent management ľudí na začiatku kariéry/u skúsených zamestnancov/u Top manažmentu

 • Vytváranie perspektív pre zamestnancov

 • Talent dnes – líder zajtra

 • Talent management v tíme

 • Proces riadenia talentov

 • Príklady z praxe

Trvanie: 2 dni.

Termíny školenia:

iba školenie in-house

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 950 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.
Školenie v Bratislave: 260 EUR/deň/účastník.
Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka.
Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)