Back to All Events

MNG-07 Líderstvo dosahujúce výsledky


„ Manažéri by mali byť lídrami“.  Predpokladáme, že neexistuje manažér, ktorý by nepočul tento výrok. Nie vždy sú však vedúci pracovníci rodenými lídrami. Dobrou správou však je, že techniky vedenia ľudí sa dajú naučiť. Školiteľ ABP Management, ktorý má dlhoročné skúsenosti s vedením ľudí na rôznych organizačných úrovniach, zdiela s účastníkmi školenia svoje znalosti a skúsenosti s vedením ľudí s cieľom dosiahnutia spoločných cieľov.

Vaše potreby sú:

 • stať sa lídrom, ktorého budú ľudia nasledovať

 • ukázať ľuďom správny smer

 • zmeniť systém riadenia z „Push“ na „Pull“

 • mať proaktívnych a nezávislých ľudí vo svojom tíme

 • aplikovať rôzne líderské štýly podľa situácie

 • pomôcť ľuďom splniť ich úlohy, kedykoľvek to bude možné

 • spojiť ľudí, resp. oddelenia

 • vychovať nových lídrov

Cieľová skupina:

 • Riaditelia závodov

 • HR

 • Vedúci oddelení

Obsah školenia:

 • Riaď seba – veď iných!

 • Psychologické aspekty líderstva

 • Motivácia, uchovanie a dôvera zamestnancov

 • Líder – mienkotvorný element?

 • Líderské štýly a princípy ich aplikácie

 • Líderstvo bez dôvery neexistuje. Ako vytvoriť dôveru?

 • Nástroje vodcovstva

 • Komunikácia lídra

 • Alternatívny prístup k líderstvu

 • Neustále zlepšovanie svojho štýlu lídra

 • Prípadové štúdie

Trvanie: 2 dni.

Termíny školenia:

V slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 20-21. jún 2019

 2. Jesenný termín - 10-11. december 2019

V anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - N/A (iba in-house)

 2. Jesenný termín - N/A (iba in-house)

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 1200 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.
Školenie v Bratislave: 320 EUR/deň/účastník.
Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka.
Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)