Back to All Events

QUA-08 FMEA a Reverzná FMEA


Jedno z mála „štandardných“ školení, ktoré ABP Management ponúka. Avšak z určitého dôvodu. Procesná FMEA je nástroj, ktorý  vytvára konceptor procesu, najčastejšie výrobný závod. Naša skúsenosť je, že neraz tento nástroj nemá taký prínos ani nie kvôli tomu, že by zamestnanci nepoznali pravidlá vytvárania FMEA, ale viac je to otázka určitého podcenenia významu tohto nástroja pre zaručenie kvality, prispôsobovanie si RPN tak, aby to papierovo sedelo či jednoducho kvôli nedostatku času sa skopíruje všeobecná FMEA, aby bol nejaký dokument pre prípad auditu. Školenie „FMEA a Reverzná FMEA“ sa opiera o nové spoločné štandardy AIAG-VDA, ktoré dopĺňa o špecifické požiadavky zákazníkov. Taktiež v posledných rokoch naberá na význame Reverzná FMEA a viacerí zákazníci ju od dodávateľa vyžadujú (napr. PSA Groupe, Renault, ...). Po skončení školenia bude organizácia schopná správne využívať nástroj reverzná FMEA.

 

Vaše potreby sú:

 • preventívne eliminovať riziká produktu a procesu
 • dať nástroju FMEA také miesto v procesoch, aké mu patrí
 • pochopiť proces prípravy FMEA
 • určovanie potenciálnych závad, ich príčin a dopadov
 • využívať FMEA ako strategický nástroj na zlepšovanie kvality
 • previazať FMEA s Kontrolným plánom a neustále ju zlepšovať
 • nastaviť proces a správne riadiť reverznú FMEA

 

Cieľová skupina:

 • Nákup
 • Kvalita
 • Logistika
 • Projektový tím

 

Obsah školenia:

1.deň školenia - FMEA

 • FMEA ako súčasť systému zaručenia kvality, typy FMEA
 • Plánovanie prípravy FMEA na nový projekt
 • Štruktúra dokumentu FMEA (obsah)
 • Definícia možných chýb
 • Definícia indexov dopadu, výskytu a detekcie podľa spoločnej normy AIAG – VDA (2018)
 • Požiadavky OEMs na FMEA (Ford, PSA, Renault, ...)
 • Spojenie FMEA, Kontrolný plán a pracovné inštrukcie

 

2. deň školenia - reverzná FMEA

 • Reverzná FMEA – hlavné princípy preventívnej aktualizácie FMEA
 • požiadavky OEMs na reverznú FMEA
 • vytváranie checklistu rFMEA
 • proces zavedenia rFMEA v závode
 • workshopy reverznej FMEA vo výrobe

 

Trvanie:  2 dni

Z dôvodu workshopu reverznej FMEA je školenie možné organizovať iba ako uzatvorené školenie v rámci organizácie.

In-house

Cena:    Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.Školenie v Bratislave: N/A

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)