Back to All Events

PROD-06 Ergonómia vo výrobe

Ergonómia pracoviska a jej neustále zlepšovanie sa v posledných rokoch stávajú prioritami mnohých výrobných podnikov. Na druhej strane sú manažéri, ktorí vidia investíciu do ergonómie ako náklad. V skutočnosti je to presne naopak. Ergonomicky riešené pracovisko môže zvýšiť efektivitu operátora, znížiť stratový čas a najmä zlepšiť pracovné podmienky, zdravie a motiváciu zamestnancov. Školenie je vedené skúseným ergonómom s 15-ročnými skúsenosťami vo výrobnom podniku automobilového priemyslu.

Vaše potreby sú:

 • pochopiť a používať metódy ergonómie pre identifikáciu a ohodnotenie rizikových
  faktorov súvisiacich s pracovným miestom

 • navrhnúť ergonomické pracovné miesta

 • zlepšiť ergonómiu na terajších výrobných pozíciách

 • znížiť riziko bolesti/poranenia operátora

 • získať certifikát OHSAS 18001

 • brať do úvahy ergonómiu pracovného miesta pri vytváraní časových
  noriem a vyvážení linky

 • znížiť procesný čas

Cieľová skupina:

 • Ergonómovia

 • Vývoj procesu

 • Inžiniering

 • Logistika

 • Výroba

 • Manažéri oddelení

Obsah školenia:

 • Princípy ergonómie a ich aplikácia

 • Fyzické aspekty práce v procese vytvárania pracovného miesta a príslušných zariadení

 • Analýza ergonómie pracovného miesta

 • Klasifikácia ergonómie pracovného miesta

 • ISO 45 0001 a ergonómia

 • Časové systémy(MTM/MOST/REFA) a ergonómia

 • Neustále zlepšovanie ergonómie

Trvanie:   2 dni (0,5 dňa teória + 1,5 dňa workshop)

Dátumy:  po dohode so zákazníkom (in-house školenie)

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Otvorené školenie: N/A (iba školenie v závode)

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)