Back to All Events

MNG-05 Vyjednávacie techniky a zručnosti


Vyjednávanie je zručnosť, ktorú si každý z nás vyvíja od detstva. Často je však vyjednávanie mylne chápané – ak ja „vyhrám“, ten druhý musí zákonite „stratiť“. Školenie ABP Management na vyjednávacie techniky a zručnosti ponúka jeho účastníkom ozrejmenie nástrojov vyjednávania, pričom zdôrazňuje ich psychologický význam. Rešpektovanie morálnych hodnôt a porozumenie možným rizikám z druhej strany sú hlavným predpokladom nielen vyjednania si želaného stavu ale i záruky dlhodobej spolupráce medzi partnermi. 

Vaše potreby sú:

 • dosiahnuť lepšie výsledky pri formálnom a neformálnom vyjednávaní

 • pochopiť nástroje a metódy vyjednávania

 • vybudovať dôveru vo svoje vyjednávacie zručnosti

 • zlepšiť vyjednávanie vďaka zvládaniu svojich emócií a ovplyvňovaní iných

 • vytvoriť pozitívne a proaktívne vzťahy medzi účastníkmi vyjednávania

 • dosiahnuť výsledok „win-win“

Cieľová skupina:

 • Obchodné oddelenie

 • Nákup

 • Zamestnanci prichádzajúci do situácií, kedy je potrebné vyjednávať

Obsah školenia:

 • Stratégia vyjednávania

 • Vyjednávanie – súťaž alebo spolupráca?

 • Pravidlo 3P – Príprava! Príprava! Príprava!

 • Identifikácia záujmov, priorít a cieľov zúčastnených strán

 • Identifikácia BATNA

 • Ako dávať ponuky?

 • Vyjednávaj, nemanipuluj! Nekalé vyjednávacie praktiky

 • Prípadové štúdie

Trvanie: 2 dni.

Dátumy:  

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 06.-07. máj 2019

 2. Jesenný termín - 14.-15. november 2019 (nový termín)

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 09.-10 máj 2019

 2. Jesenný termín- 10.-11.september 2019

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.
Školenie v Bratislave:220 EUR /deň (člen), 250 EUR/deň (nečlen).
Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka.
Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)