HODNOTENIE ŠKOLENÍ A SPOLUPRÁCE SPOLOČNOSTI ABP MANAGEMENT V ROKU 2017

Meno a priezvisko *
Meno a priezvisko
1. Všeobecná spokojnosť so školeniami a službami spoločnosti ABP Management za rok 2017:
2. Ktoré z nasledujúcich hodnotení by najlepšie opísalo obsah školenia, na ktorom ste sa zúčastnili, resp. službu, ktorú sme Vám poskytli (môžete vybrať viac možností):
3. Do akej miery Vám pomohlo školenie v práci?
1 - veľmi spokojný; 10 - nespokojný
1 - veľmi spokojný; 10 - nespokojný
6. Ako ste boli spokojný s organizačnou časťou školení (registrácia, informácie pred školením, výber miesta konania, certifikáty)?
7. Odporúčali by ste školenia a služby spoločnosti ABP Management?
*