NAŠA VÍZIA:

Líderská spoločnosť v rámci regiónu, ktorá poskytuje svojim zákazníkom najmä v automobilovom priemysle školenia, koučing a expertné služby na najvyššej úrovni s cieľom pomôcť im zvýšiť efektivitu a rozvíjať procesy i ľudí.“
Dipl.-Ing. Michal Matúšek, PhD.,MBA Managing Partner

Dipl.-Ing. Michal Matúšek, PhD.,MBA
Managing Partner

La mission d'ABP Management est d'offrir à ses clients des services de haut niveau et spécifiques, qui reflètent les besoins réels des organisations de production et de non-production.  Nous nous concentrons particulièrement sur les usines de production des fournisseurs de rang 1 et rang 2, où les exigences des clients en matière d'assurance qualité et de gestion des processus organisationnels sont les plus élevées.

Notre large gamme de services dans des domaines tels que la gestion de projet, l'assurance qualité, l'amélioration de la collaboration client / fournisseur, la logistique, le développement, la production et les compétences de management a pour objectif de couvrir globalement les principaux besoins des organisations pour développer leurs processus et leurs ressources humaines.

Outre les connaissances spécifiques du consultant, nous prêtons attention aux compétences pédagogiques de nos formateurs et coachs afin que leurs connaissances et leur expérience soient correctement intégrées dans les processus des clients.

Za posledných päť rokov naši interní zamestnanci spolupracovali s viac ako 150 organizáciami na Slovensku, v Českej republike, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Rusku, Chorvátsku, Slovinsku, Španielsku či Južnej Kórei v oblastiach ako je školenie, koučing či audit. Vďaka tomu chápeme problémy a potreby našich zákazníkov a tomu prispôsobujeme i našu ponuku spolupráce. 

Vďaka znalostiam a skúsenostiam našich konzultantov dostane každý náš zákazník nielen teoretické poznatky, ale najmä praktické „best practice“ pre vybrané témy cez príklady, prípadové štúdie či workshopy. Naše pracovné postupy a materiály sú neustále zlepšované a inovované, aby boli neustále „benchmark“ na trhu služieb v danej oblasti."

NAJBLIŽŠIE ŠKOLENIA:

Január 2018 - Nové školenia na špecifické požiadavky zákazníka FIAT - CHRYSLER...
(Čítajte viac)
fiat.png

September 2017 - ABP Management hľadá nových interných/externých školiteľov...
(Čítajte viac)

August 2017 - ABP Management rozširuje svoje aktivity v Číne...
(Čítajte viac)
flag-of-china.jpg