Spolupráca s VW Group

ABP Management, dodávateľ služieb spoločnosti VW Group, organizoval v priebehu prvého polroka 2016 viacero školení zamestnancov najväčšieho európskeho výrobcu vozidiel.

Školeniami zaručenia kvality v automobilovom priemysle prešlo 26 inžinierov a manažérov, rovnaký počet účastníkov školeniami metód a nástrojov riešenia problémov...

Výborná spätná väzba od účastníkov školenia (celková spokojnosť 94% a 100% odporúčanie školení) je potvrdením, že školenia ABP Management majú vysokú pridanú hodnotu pre všetky stupne dodávateľského reťazca v automobilovom priemysle, OEM nevynímajúc.

 

ABP Management si vysoko váži dôveru Volkswagen Group a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.