Spätná väzba PSA Groupe na spoluprácu s ABP Management

csm_PSA-groupe-logo-officiel-fondsombre-02_244811017d.jpg

Školenia na špecifické požiadavky konštruktérov vozidiel, a to v oblasti kvality, projektového riadenia či logistiky, sú jedným z pilierov spoločnosti ABP Management. Jeden z najväčších projektov v tejto oblasti je školenie na logistické štandardy PSA Groupe na dodávateľskú logistiku, ktorým za necelý rok prešlo viac ako 400 účastníkov z Európy, Ázie či Afriky.

V tomto kontexte je pre nás potešením zdieľať spätnú väzbu vedenia logistiky PSA Groupe na spoluprácu s ABP Management v tejto oblasti:


„V roku 2017 zverila skupina PSA spoločnosti ABP Management zodpovednosť pripraviť školiaci modul „Logistické štandardy PSA Groupe“ a preškoliť na štandardy riadenia logistiky nakupovaných dielov všetkých svojich dodávateľov ako aj interných zamestnancov. Na základe spätnej väzby od dodávateľov ako i interných zamestnancov konštatujem veľmi dobré ohlasy na toto školenie.

Informácie obsiahnuté v školení sú mimoriadne užitočné pre naše tímy ako i dodávateľov PSA Groupe v súvislosti so získavaním transformácie a zároveň nábehu veľkého počtu nových projektov vozidiel.

ABP Management, svojou profesionalitou a skúsenosťami školiteľov, je pre nás uznávaným partnerom v tejto oblasti.“

 

Thierry Faviez

PSA Groupe Supply Chain Leader


Pre ABP Management je cťou byť partnerom PSA Groupe v oblasti školení a inžinieringu a výsledky doterajšej spolupráce sú záväzkom naďalej zlepšovať svoje služby.