ABP Management rozširuje svoje aktivity v Číne

photo.png

Globalizácia je v dnešnom automobilovom svete nevyhnutnosťou. Výrobcovia vozidiel a ich dodávatelia najmä stupňa Tier-1 chápu, že lokálna prítomnosť limituje ich obchodné možnosti. To isté však platí pre dodávateľov služieb.

ABP Management, ktorého zamestnanci dodali služby iba počas prvých 6 mesiacov roku 2017 takmer 100 výrobným závodom a výskumným centrám v 18 krajinách a na 3 kontinentoch, chápe tento trend a podporuje svojich zákazníkov globálne. Jeden z príkladov je i 2-týždňová misia ABP Management v Číne, ktorej cieľom bolo školenie automobilových spoločností v oblasti projektového riadenia, zaručenia kvality či logistiky ako i diskusia o partnerstve s lokálnymi spoločnosťami s cieľom priniesť svoje expertné služby ešte bližšie k lokálnym zákazníkom.

Ak ste expertom v oblasti zaručenia kvality, projektového riadenia, výroby či logistiky v automobilovom priemysle a mali by ste záujem stať sa interný/externý školiteľ alebo lokálny zástupca, neváhajte nám poslať Váš životopis na adresu office@abp-management.com