Nové školenie – Technická čistota (VDA 19.1 / VDA 19.2)

Požiadavky na čistotu vo výrobných procesoch neustále rastú a dodržiavanie predpísaných štandardov technickej čistoty je jedným z predpokladov zaručenia kvality produktu a spokojnosti zákazníka. Základom zaručenia čistoty je preventívna identifikácia potenciálnych zdrojov znečistenia v procesoch výroby či logistiky a neustála snaha o ich elimináciu. Školenie Technická čistota je vedené skúseným školiteľom v slovenskom jazyku.

Účastníci školenia obdržia v rámci poplatku za školenie i printové verzie noriem VDA 19.1 a VDA 19.2 v českom jazyku

Viac informácií o školení v ponuke školení : QUA-16 Technická čistota (VDA 19.1 / VDA 19.2)