Začiatok aktivít ABP Management v Maroku

V roku 2016 prešli školeniami ABP Management zamestnanci OEM a Tier-1 dodávateľov z mnohých krajín – Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Čína, Česká republika, Slovensko, Poľsko, Maďarsko či Rumunsko.

V januári a februári 2017 zorganizoval ABP Management prvé školenia v Maroku, ktoré sa stáva atraktívnym pre automobilové spoločnosti nielen z hľadiska nákladov ale i kvalifikovanej pracovnej sily či blízkosti k európskym trhom. Tieto fakty potvrdzuje aj rozhodnutie Renault, ktorý v roku 2011 inauguroval svoj závod v meste Tanger či prebiehajúca výstavba závodu PSA Groupe v meste Kenitra (SOP začiatkom roka 2019).

Sebastien Frappier, ABP Management Senior Trainer: „Začiatkom roka 2017 som viedol svoje prvé školenie v Maroku. Predtým, ako som tam išiel som nevedel, čo môžem očakávať od lokálnych dodávateľov v oblasti úrovne zaručenia kvality a kompetencií ľudí. Úprimne, bol som príjemne prekvapený modernými závodmi postavenými na zelenej lúke a najmä veľmi dobre vyškolenými ľuďmi. Je zrejmé, že Maroko sa stáva významným hráčom v automobilovom priemysle s výnimočným potenciálom rastu v budúcnosti.“

V roku 2017 plánuje ABP Management otvoriť desiatku školení v Maroku (lokálne partnerstvá v štádiu diskusií) ako i školenia PSA Groupe v Brazílii a Argentíne, čím napĺňa strategický cieľ pokrývať potreby svojich zákazníkov na globálnej úrovni.