Podpis strategického partnerstva PSA Groupe - ABP Management pre školenia logistiky dodávateľov

Pre každého konštruktéra vozidiel znamená projekt vo fáze nábehu i sériovej výroby spoluprácu so stovkami dodávateľov a riadenie niekoľko tisíc referencií. Pri neustálom zvyšovaní diverzifikácie dielov a tlaku na náklady je efektívna logistika jedným z pilierov dosiahnutia stanovených cieľov ako i rozvoja dlhodobej spolupráce dodávateľ-zákazník.

Vo vzťahu dodávateľ-zákazník je dodávateľ povinný rešpektovať požiadavky svojho zákazníka, logistické štandardy nevynímajúc. PSA Groupe, jeden z najväčších výrobcov vozidiel v Európe, si uvedomuje potrebu kontinuálnej spolupráce a rozvoja svojich dodávateľov. Z tohto dôvodu poverila spoločnosť PSA Groupe spoločnosť ABP Management, ktorá taktiež vykonáva školenia na špecifické požiadavky kvality/projektu PSA Groupe, koncepciou a realizáciou školení dodávateľov na svoje logistické štandardy.

Prakticky orientované školenie LOG-02 Logistické štandardy PSA Groupe ozrejmuje dodávateľom b2b portál zákazníka ako i požiadavky PSA Groupe na prípravu logistickej ponuky (RFQ fáza), predsériovú logistiku, riadenie prevízií/objednávok zákazníka, prípravu expedície, požiadavky na EDI, riadenie obalov, reklamácií, logistickej výkonnosti, dodávky náhradných dielov až po ukončenie sériovej výroby a riadenie zbytkových dielov.

Z hľadiska svojho obsahu je toto školenie určené širokému spektru zamestnancov dodávateľa – obchodný úsek (Key Account Managers), manažéri logistiky, logistickí disponenti, plánovanie výroby, obaloví technici, kvalita, špecialisti kontinuálneho zlepšovania, špecialisti náhradných dielov, atď.

Školenie je odporúčané PSA Groupe všetkým svojim terajším i novým dodávateľom. Účastníci školenia, ktorí úspešne absolvujú záverečný test, obdržia certifikát vydaný PSA Groupe – ABP Management.

ABP Management, exkluzívny partner PSA Groupe pre školenia logistiky dodávateľov, bude organizovať toto školenie viackrát ročne v rámci celého sveta. Viac informácií o školení (obsah, miesta konania školení, termíny, ceny, ...) nájdete na http://www.abp-management.com/kalendar?tag=LOG-02.