VYPRACOVANIE SYSTÉMU PROJEKTOVÉHO RIADENIA SPOLOČNOSTI (WBS)

Vaše potreby sú:

  • používať vo firme jednotný postup projektového riadenia
  • zaručiť, že Projektoví manažéri i členovia projektového tímu mu   rozumejú a budú ho rešpektovať
  • preškoliť zamestnancov na existujúci systém projektového riadenia
  • zlepšiť existujúci systém podľa špecifík výrobného závodu

Možnosti podpory:

  • vypracovanie robustného systému projektového riadenia
  • zlepšenie existujúceho systému
  • zaškolenie zamestnancov

Štandardizácia v automobilovom priemysle sa prenáša do všetkých oblastí, projektové riadenie nevynímajúc. Veľké spoločnosti majú vyvinutý korporátny systém projektového riadenia s fázami či míľnikmi projektu a všetkými úlohami. Niektoré menšie spoločnosti naopak na projektoch improvizujú, resp. existujúci systém nepoužívajú pre jeho nejasnosť či nefunkčnosť.

Podpora ABP Management v oblasti štandardizácie zahŕňa najmä prípravu systému projektového riadenia pre firmu, resp. preškolenie vedúcich projektov a projektových manažérov na existujúci systém (možný podpis dohody o utajení (NDA)). Vďaka tomuto nástroju bude plánovanie úloh, zdrojov a nákladov efektívne a štandardizované.

Trvanie: podľa špecifických potrieb dodávateľa.

Cena školenia: na základe ponuky.

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com