Podpora na projektoch francúzskych zákazníkov

Vaše potreby sú

 • vypracovať robustný plán projektu PSA/Renault
 • splniť očakávania zákazníka v každom míľniku projektu
 • nájsť podporu pri riešení neznámych požiadaviek zákazníka
 • pripraviť sa na audit zákazníka
 • uvoľniť projekt
 • riešiť krízové situácie v sériovej výrobe
 • nabehnúť projekt pre zákazníka podľa plánu
 • zlepšiť a rozvíjať spoluprácu so svojim zákazníkom

Oblasti podpory

 • Obchodný vzťah so zákazníkom
 • Projektové riadenie
 • Kvalita projektu a série
 • Logistika
 • Výroba
 • Vývoj produktu/procesu

Možnosti podpory

 • Príprava ponuky pre zákazníka
 • Príprava na audit
 • Podpora pri projektovom riadení a plánovaní
 • Externý projektový manažér
 • Inžinier kvality
 • Krízový manažment

Je mnoho dodávateľov, ktorí majú problémy na projektoch zákazníkov PSA či Renault. Problémom nie je len francúzština, ale i plánovanie a vedenie projektu, spĺňanie projektových požiadaviek či audity. Naši experti majú viac ako 10-ročné skúsenosti s prácou francúzskych zákazníkov na dodávateľských projektoch a vedia Váš tím efektívne riadiť a pomáhať mu spĺňať požiadavky zákazníka. Samozrejmosťou je plynulá znalosť jazyka zákazníka.

Podpora môže byť „full-time“ inžinier na projekt, resp. paušálna podpora (napr. 3 dni do mesiaca), vďaka ktorej lokálny tím lepšie zvládne projekt a do budúcnosti bude plne autonómny.

Trvanie:   podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena:  na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com

PRAKTICKÝ KOUČING SAMOAUDITU PODĽA NORMY VDA 6.3

Vaše potreby sú:

 • po teoretickom zaškolení na normu VDA 6.3 treťou stranou zaručiť,   že získané poznatky sú správne aplikované v praxi
 • koučing/Mentoring interných audítorov
 • získať nezávislú spätnú väzbu na efektivitu vykonávaných auditov
 • pripraviť Váš závod, resp. Váš sesterský závod na VDA 6.3 audit

Možnosti podpory:

 • Príprava v závode na procesný audit podľa normy VDA 6.3
 • Vykonanie auditu podľa VDA 6.3 pod vedením experta na normu
 • Koučing interných audítorov VDA 6.3
 • Podpora pri implementácii akčného plánu po audite VDA 6.3

Pravidelné vykonávanie procesného samoauditu podľa normy VDA 6.3 je požiadavkou nejedného nemeckého zákazníka. Dodávateľ musí byť preškolený na danú normu, avšak neraz sa stáva, že praktická aplikácia nie je zrejmá. Kouč ABP Management, ktorý je i certifikovaným školiteľom podľa normy VDA 6.3, pomôže Vášmu internému audítorovi nastaviť efektívny proces auditovania, pričom môže byť v pozícii „Leading auditor“ a Váš interný audítor bude sledovať postupy nášho experta, resp. môže byť v pozícii „Shadowing auditor“ a dávať Vášmu internému audítorovi spätnú väzbu a zdokonaľovať jeho postup, čím sa organizácia reálne zlepší.

Pozn. Školenie na normu VDA 6.3 ABP Management neposkytuje, vieme Vás odporučiť na certifikované organizácie po   svete.

Trvanie:   podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena:  na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com