PRÍPRAVA NA AUDIT ISO/TS 16 949

Vaše potreby sú:

  • zlepšiť existujúci proces interných auditov vo Vašom závode
  • koučing/mentoring interných audítorov
  • získať nezávislú spätnú väzbu na efektivitu vykonávaných auditov
  • pripraviť Váš závod, resp. Váš sesterský závod na ISO/TS audit

Možnosti podpory:

  • Príprava na novú certifikáciu podľa normy ISO/TS
  • Príprava na recertifikačný audit ISO/TS
  • Podpora implementácie akčného plánu po ISO/TS audite
  • Koučing/Mentoring Vašich interných audítorov

Prakticky každá výrobná organizácia pôsobiaca v automobilovom priemysle v Západnej či Strednej Európe je certifikovaná podľa normy ISO/TS. Pre týchto zákazníkov môže byť náš audítor v pozícii „tieňového“ interného audítora a vedúcemu audítorovi bude dávať spätnú väzbu a návrhy na zlepšovanie procesu auditovania. Naši audítori môžu pripraviť na ISO/TS audit i nové výrobné závody Vašej skupiny vo svete (Ázia, Južná Amerika, Rusko, ...).  Kouč ABP Management má dlhoročné skúsenosti na pozícii certifikačného audítora a kouča ISO/TS normy.

Trvanie:   podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena:  na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com