Novoročné prianie ABP Management

pf.png

Vážený pán, milá pani,

Dovoľte mi v prvom rade poďakovať sa všetkým našim zákazníkom, partnerom i dodávateľom za spoluprácu v roku 2018. Vďaka Vašej dôvere sme mohli počas minulého roku dodať služby pre 231 zákazníkov21 krajinách sveta a preškoliť viac ako dve tisíc špecialistov automobilového priemyslu na rôzne témy v oblastiach ako logistika, kvalita, špecifické požiadavky zákazníkov, výroba či v oblasti mäkkých zručností.

Zároveň Vám chcem v mene ABP Management zaželať úspešný nový rok 2019, najmä zdravie Vám i Vašim rodinám, veľa úspechov v pracovnom i v osobnom živote a budeme sa tešiť na prípadnú spoluprácu aj v tomto roku.

                                                               S úctivým pozdravom,

Michal Matúšek

Managing Partner