Členstvo ABP Management

Untitled.png

Od júla 2018 prináša ABP Management svojim zákazníkom možnosť stať sa členom ABP Management a profitovať zo zvýhodnených cien školení a služieb.

Jedným z pilierov ABP Management je vytvorenie dlhodobého partnerského vzťahu so svojimi zákazníkmi postavenom na dôvere. Pomáhame našim zákazníkom k dosiahnutiu ich úspechu vďaka cielenému rozvoju ich zamestnancov vo všetkých oblastiach organizácie – projektové riadenie, kvalita, logistika, vývoj, špecifické požiadavky zákazníkov či manažérske zručnosti, čo nám umožňuje komplexne pokryť všetky hlavné potreby našich zákazníkov na vzdelávanie.

Vďaka tejto konkurenčnej výhode pre organizácie v automobilovom priemysle, ktorá je jedinečná na trhu, čoraz viac zákazníkov zveruje značnú časť ročných plánov vzdelávania práve ABP Management. Okrem neustále zvyšujúcej sa kvality dodaných služieb môžu odteraz naši zákazníci profitovať aj zo zvýhodnených cien a redukovať tak svoje náklady na vzdelanie.

Pri každom školení v ponuke sú uvedené ceny pre členov a pre nečlenov, pričom zákazník sa môže rozhodnúť o členstve kedykoľvek počas kalendárneho roka.

Pre viac informácií ohľadom tejto ponuky navštívte prosím Členstvo ABP Management, príp. nás kontaktujte na adrese office@abp-management.com.