Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam s požiadavkami rôznych OEM a vysokej kvalite služieb sa spoločnosť PSA Peugeot-Citroën rozhodla zveriť ABP Management školenie svojich dodávateľov na svoje nové požiadavky. Vďaka tejto spolupráci rozširuje ABP Management svoju ponuku služieb o nové licencované školenie CSR-02 Špecifické požiadavky zákazníka PSA Peugeot-Citroën  (podľa APQP/PPAP). 
 

Aplikované na nových projektoch, nové požiadavky zákazníka PSA Peugeot-Citroën založené na projektovom riadení APQP, nahradia postupne doterajšie štandardy MRF. Školenie, ktoré je vedené skúsenými lektormi ABP Management schválenými zo strany PSA, ozrejmí jeho účastníkom fázy a míľniky projektu PSA, očakávania zákazníka v jednotlivých míľnikoch, požadovanú dokumentáciu, proces prípravy, zasielania a schvaľovania vzorkov či dokumentácie PPAP ako i ďalšie požiadavky na zaručenie kvality.

Zákazník PSA Peugeot-Citroën odporúča, aby sa tohto školenia zúčastnil za dodávateľa minimálne Projektový manažér a Projektový kvalitár, ideálne však všetci pracovníci, ktorí spolupracujú so zákazníkom PSA Peugeot-Citroën.

Podmienkou účasti na tomto licencovanom školení je predchádzajúca znalosť/praktická skúsenosť so štandardami APQP/PPAP (možnosť absolvovať 1-dňové školenie CSR-03 General APQP/PPAP, ktoré sa štandardne otvára deň pred školením PSA v mieste konania školenia, so zvýhodnenými podmienkami pre jeho účastníkov).

Po úspešnom absolvovaní školenia a splnenia podmienok dostane každý účastník oficiálny certifikát o školení, ktorý je uznávaný zákazníkom PSA Peugeot-Citroën.

ABP Management ponúka dnes toto školenie zatiaľ v anglickom, francúzskom a slovenskom/českom jazyku. Školenia budú organizované v Paríži, Stuttgarte, Bratislave, Prahe, Krakowe a Istanbule viackrát ročne.

Zároveň ABP Management dáva svojim cteným zákazníkom do pozornosti i nové školenie LOG-02 Logistické štandardy PSA Peugeot-Citroën určené nielen pre logistiku, ale i pre celý projektový tím.

Všetky termíny, ceny a miesta školení sú pravidelne aktualizované na stránke www.abp-management.com.