Podpora na projektoch francúzskych zákazníkov

Vaše potreby sú

 • vypracovať robustný plán projektu PSA/Renault
 • splniť očakávania zákazníka v každom míľniku projektu
 • nájsť podporu pri riešení neznámych požiadaviek zákazníka
 • pripraviť sa na audit zákazníka
 • uvoľniť projekt
 • riešiť krízové situácie v sériovej výrobe
 • nabehnúť projekt pre zákazníka podľa plánu
 • zlepšiť a rozvíjať spoluprácu so svojim zákazníkom

Oblasti podpory

 • Obchodný vzťah so zákazníkom
 • Projektové riadenie
 • Kvalita projektu a série
 • Logistika
 • Výroba
 • Vývoj produktu/procesu

Možnosti podpory

 • Príprava ponuky pre zákazníka
 • Príprava na audit
 • Podpora pri projektovom riadení a plánovaní
 • Externý projektový manažér
 • Inžinier kvality
 • Krízový manažment

Je mnoho dodávateľov, ktorí majú problémy na projektoch zákazníkov PSA či Renault. Problémom nie je len francúzština, ale i plánovanie a vedenie projektu, spĺňanie projektových požiadaviek či audity. Naši experti majú viac ako 10-ročné skúsenosti s prácou francúzskych zákazníkov na dodávateľských projektoch a vedia Váš tím efektívne riadiť a pomáhať mu spĺňať požiadavky zákazníka. Samozrejmosťou je plynulá znalosť jazyka zákazníka.

Podpora môže byť „full-time“ inžinier na projekt, resp. paušálna podpora (napr. 3 dni do mesiaca), vďaka ktorej lokálny tím lepšie zvládne projekt a do budúcnosti bude plne autonómny.

Trvanie:   podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena:  na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com