ROZVOJ DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA

Vaše potreby sú:

  • mať spoľahlivých dodávateľov vstupných komponentov
  • znížiť problémy, ktoré vznikajú kvôli nakupovaným dielom
  • pomôcť Vašim subdodávateľom dosiahnuť želaný stupeň zaručenia   kvality
  • zaručiť kvalitu nakupovaného dielu od nového dodávateľa
  • kontinuálne zlepšovať spoluprácu so svojimi strategickými   dodávateľmi

Možnosti podpory:

  • Audit subdodávateľa na určenie stupňa zaručenia kvality
  • Návrh akčného plánu na zlepšovanie
  • Implementácia vybraných nástrojov zaručenia kvality/projektu/štíhlej výroby u subdodávateľa
  • Školenie subdodávateľa

Prax ukazuje, že čím nižšie je dodávateľ v rámci dodávateľského reťazca, tým menej požiadaviek automobilového priemyslu spĺňa. Dodávateľ Tier-1 musí splniť najvyššie kritériá, na druhej strane procesy mnohých dodávateľov úrovne Tier-2 či Tier-3 sú ďaleko od “best practice”. Podobne ako mnohí konštruktéri vozidiel investujú zdroje do rozvoja svojho dodávateľského reťazca, nakoľko vedia, že táto investícia sa im vráti, taktiež investícia Tier-1/Tier-2 dodávateľov do rozvoja svojich strategických subdodávateľov môže byť investícia s rýchlou návratnosťou.

Trvanie: podľa špecifických potrieb dodávateľa.

Cena školenia: na základe ponuky.

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com