REZIDENTNÝ INŽINIER V ZÁVODE ZÁKAZNÍKA V STREDNEJ EURÓPE

Vaše potreby sú:

  • mať lokálny kontakt v blízkosti zákazníka v prípade potreby
  • byť flexibilný a zaručiť spokojnosť zákazníka v prípade problému
  • zlepšiť komunikáciu so zákazníkom
  • implementovať okamžitý akčný plán s cieľom znížiť dopad na   náklady a indikátory výkonnosti kvality (ppm, IpB, Service Rate, ...)
  • získať detaily o každej reklamácií

Možnosti podpory:

  • „Full time“ rezident inžinier u zákazníka
  • Zdieľaný rezident inžinier v závode zákazníka medzi viacerých dodávateľov (redukcia nákladov)
  • Jednorázová podpora u zákazníka v prípade potreby (napr. reklamácia kvality)
  • Pravidelná návšteva u zákazníka s cieľom vyhodnotiť výkonnosť dodávateľa a zlepšiť spoluprácu a komunikáciu

Ak dodávate diely zákazníkovi, ktorý je od Vás ďaleko, v prípade závažnej reklamácie môže byť problém poslať okamžite do závodu zamestnanca, ktorý by nespokojnosť zákazníka riešil na mieste. ABP Management ponúka svojim zákazníkom službu rezidentného inžiniera v závodoch zákazníkov v Strednej Európe, príp. okamžitú návštevu v prípade potreby. Do troch hodín bude náš rezidentný inžinier v závodoch konštruktérov vozidiel (napr. Škoda Auto Mladá Boleslav, TPCA Kolín, PCA Slovakia, KIA Zilina, VW Slovakia, …) ako i v závodoch stoviek Tier-1 dodávateľov.

Naši experti zaručia Vašu prítomnosť u zákazníka, riadenie sortingu a efektívnu komunikáciu so zákazníkom (v lokálnom jazyku) i s Vami (anglický, francúzsky alebo nemecký jazyk) až do uzavretia reklamácie a schválenie okamžitého akčného plánu.

Trvanie: podľa špecifických potrieb dodávateľa.

Cena školenia: na základe ponuky.

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com