PRÍPRAVA NA KAPACITNÝ AUDIT (R@R, EPC, 2-TAGES PRODUKTION, …)

Vaše potreby sú:

  • eliminovať riziko nesplnenia kapacitnej požiadavky svojho zákazníka
  • pripraviť sa na kapacitný audit
  • vyvinúť interný dokument (podľa procesov), ktorý by spoľahlivo   kalkuloval kapacitu procesu
  • pripraviť a implementovať akčný plán po neúspešnom kapacitnom   audite zákazníka
  • zaručiť dostatočnú kapacitu procesu počas celej sériovej výroby

Možnosti podpory:

  • Príprava na audit
  • Podpora po neúspešnom audite zákazníka
  • Vytvorenie formulára (v MS Excel) na kalkuláciu kapacity (kalkulácia je automatická (vzorce a makrá) na základe vložených dát)

Príprava na kapacitný audit začína už pri koncepcii procesu, overuje sa pri kúpe linky,  napriek tomu má veľa dodávateľov problém preukázať zákazníkovi dostatočnú kapacitu. Ďalším problémom pre sériovú logistiku je dosiahnuť danú kapacitu napriek tomu, že kapacitný audit prebehol úspešne.

Procesní experti ABP Management za pomoci relevantých nástrojov pripravia Váš závod na kapacitný audit zákazníka, resp. pomôžu s doladením procesu v prípade neúspešného auditu.

 

Trvanie:   podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena:  na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com