IMPLEMENTÁCIA „BALANCED SCORECARD“

Vaše potreby sú:

 • Používať Balanced Scorecard ako strategický nástroj v organizácii
 • Vedený skúseným koučom premýšľať o organizácii v oblastiach
  • Vízia
  • Misia
  • Stratégia
  • KPI’s & PI’s
 • Definovať obsah Balanced Scorecard, rozloženie
 • Definovať zodpovednosti

Možnosti podpory:

 • Vytvorenie Balanced Scorecard pre organizáciu
 • Analýza súčasného stavu a návrh zlepšení

V známom príbehu bola položená otázka : “Je lepšie mať rýchlejšieho koňa alebo pomalšieho?“  Odpoveď bola: „Ak ideš nesprávnym smerom, lepšie je mať pomalšieho koňa.“  V mnohých spoločnostiach, ktoré konzultanti ABP Management navštívili, nemajú zamestnanci  tušenie o vízii či stratégii spoločnosti. A čo je horšie, nepovažujú tieto informácie za dôležité pre svoju prácu. KPIs sú dané vedením spoločnosti alebo centrálou a napriek tomu, že ich zamestnanci nepovažujú za správne, logické či dosiahnuteľné, sledujú ich, aby si udržali svoju prácu. Misia koučingu na implementáciu správnej „Balanced Scorecad“ začína analýzou súčasného stavu, ktorý je prezentovaný vedeniu spoločnosti. Následne počas workshopu animovaným konzultantov ABP Management pracuje tím na zlepšení BSC a definuje akčný plán na dosiahnutie optimálneho využitia nástroja.

Trvanie: podľa špecifických potrieb dodávateľa.

Cena školenia: na základe ponuky.

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com