Nominácia NSA/QSB+ Groupe PSA

Strategická spolupráca medzi ABP Management a PSA Groupe v oblasti školení a rozvoja dodávateľov trvá niekoľko rokov a neustále sa rozširuje.

Od roku 2019 je ABP Management schválenou organizáciou na vykonávanie auditov nových výrobných lokácií, ktoré plánujú dodávať skupine PSA (NSA – New Supplier Assessment), prípravu dodávateľov na certifikačný audit QSB+ako i podporu dodávateľov v problémoch.

Ponuka služieb ABP Management sa rozširuje o nové 2-dňové školenie CSR-09 PSA Groupe QIP 3.3 – QSB+, NSA a PCPA audit, ako i expertné služby – príprava a realizácia auditu NSA a príprava na audit QSB+.

Tieto služby rozšíria už existujúce portfólio licencovaných školení ABP Management na špecifické požiadavky zákazníka PSA:

Novoročné prianie ABP Management

pf.png

Vážený pán, milá pani,

Dovoľte mi v prvom rade poďakovať sa všetkým našim zákazníkom, partnerom i dodávateľom za spoluprácu v roku 2018. Vďaka Vašej dôvere sme mohli počas minulého roku dodať služby pre 231 zákazníkov21 krajinách sveta a preškoliť viac ako dve tisíc špecialistov automobilového priemyslu na rôzne témy v oblastiach ako logistika, kvalita, špecifické požiadavky zákazníkov, výroba či v oblasti mäkkých zručností.

Zároveň Vám chcem v mene ABP Management zaželať úspešný nový rok 2019, najmä zdravie Vám i Vašim rodinám, veľa úspechov v pracovnom i v osobnom živote a budeme sa tešiť na prípadnú spoluprácu aj v tomto roku.

                                                               S úctivým pozdravom,

Michal Matúšek

Managing Partner

Nové licencované školenie na požiadavky PSA Groupe

psa.png

Spolupráca PSA Groupe – ABP Management v oblasti rozvoja dodávateľov trvá už niekoľko rokov a neustále sa rozširuje. Dôkazom vysokej spokojnosti PSA Groupe so službami ABP Management je i zverenie vývoja a exekúcie nového licencovaného školenia CSR-03 Zaručenie kvality nakupovaných dielov PSA Groupe. Toto školenie zahŕňa všetky hlavné metódy a nástroje zákazníka na projektové riadenie a zaručenie kvality vo fáze vývoja a série.

Úspešní absolventi obdržia certifikát vydaný PSA Groupe – ABP Management, ktorý potvrdzuje školenie na požiadavky zákazníka podľa normy IATF 16 949:2016 vykonané certifikovanou spoločnosťou (norma IATF 16 949:2016, kapitola 8.4.1.3 – „Ak to špecifikuje zákazník, musí organizácia nakupovať produkty, materiály a služby od zdrojov určených zákazníkom.“

Školenia budú organizované počas celého roka v regiónoch, ktoré sú z hľadiska nákupu pre PSA Groupe strategické. V roku 2018 budú školenia otvorené v mestách:

 • Paríž, Francúzsko
 • Zaragoza, Španielsko
 • Rüsselsheim, Nemecko
 • Bratislava, Slovensko
 • Tychy, Poľsko
 • Kénitra, Maroko

Informačná brožúra školenia na stiahnutie tu

Termíny školení a ďalšie informácie o školení nájdete tu

Členstvo ABP Management

Untitled.png

Od júla 2018 prináša ABP Management svojim zákazníkom možnosť stať sa členom ABP Management a profitovať zo zvýhodnených cien školení a služieb.

Jedným z pilierov ABP Management je vytvorenie dlhodobého partnerského vzťahu so svojimi zákazníkmi postavenom na dôvere. Pomáhame našim zákazníkom k dosiahnutiu ich úspechu vďaka cielenému rozvoju ich zamestnancov vo všetkých oblastiach organizácie – projektové riadenie, kvalita, logistika, vývoj, špecifické požiadavky zákazníkov či manažérske zručnosti, čo nám umožňuje komplexne pokryť všetky hlavné potreby našich zákazníkov na vzdelávanie.

Vďaka tejto konkurenčnej výhode pre organizácie v automobilovom priemysle, ktorá je jedinečná na trhu, čoraz viac zákazníkov zveruje značnú časť ročných plánov vzdelávania práve ABP Management. Okrem neustále zvyšujúcej sa kvality dodaných služieb môžu odteraz naši zákazníci profitovať aj zo zvýhodnených cien a redukovať tak svoje náklady na vzdelanie.

Pri každom školení v ponuke sú uvedené ceny pre členov a pre nečlenov, pričom zákazník sa môže rozhodnúť o členstve kedykoľvek počas kalendárneho roka.

Pre viac informácií ohľadom tejto ponuky navštívte prosím Členstvo ABP Management, príp. nás kontaktujte na adrese office@abp-management.com.

Spätná väzba PSA Groupe na spoluprácu s ABP Management

csm_PSA-groupe-logo-officiel-fondsombre-02_244811017d.jpg

Školenia na špecifické požiadavky konštruktérov vozidiel, a to v oblasti kvality, projektového riadenia či logistiky, sú jedným z pilierov spoločnosti ABP Management. Jeden z najväčších projektov v tejto oblasti je školenie na logistické štandardy PSA Groupe na dodávateľskú logistiku, ktorým za necelý rok prešlo viac ako 400 účastníkov z Európy, Ázie či Afriky.

V tomto kontexte je pre nás potešením zdieľať spätnú väzbu vedenia logistiky PSA Groupe na spoluprácu s ABP Management v tejto oblasti:


„V roku 2017 zverila skupina PSA spoločnosti ABP Management zodpovednosť pripraviť školiaci modul „Logistické štandardy PSA Groupe“ a preškoliť na štandardy riadenia logistiky nakupovaných dielov všetkých svojich dodávateľov ako aj interných zamestnancov. Na základe spätnej väzby od dodávateľov ako i interných zamestnancov konštatujem veľmi dobré ohlasy na toto školenie.

Informácie obsiahnuté v školení sú mimoriadne užitočné pre naše tímy ako i dodávateľov PSA Groupe v súvislosti so získavaním transformácie a zároveň nábehu veľkého počtu nových projektov vozidiel.

ABP Management, svojou profesionalitou a skúsenosťami školiteľov, je pre nás uznávaným partnerom v tejto oblasti.“

 

Thierry Faviez

PSA Groupe Supply Chain Leader


Pre ABP Management je cťou byť partnerom PSA Groupe v oblasti školení a inžinieringu a výsledky doterajšej spolupráce sú záväzkom naďalej zlepšovať svoje služby.

 

Nové školenia na špecifické požiadavky zákazníka FIAT – CHRYSLER

fiat.png

Od roku 2018 rozširuje ABP Management portfólio školení požiadaviek zákazníkov o nového konštruktéra vozidiel. Školenie je vedené skúseným školiteľom s 12-ročnou praxou priamo v spoločnosti FIAT-CHRYSLER ako Supplier Quality Engineer a u dodávateľa Tier-1 ako reprezentant kvality za tohto zákazníka. Táto jedinečná kombinácia profesionálnej dráhy školiteľa zaručuje ucelený pohľad na vzťah zákazník-dodávateľ, praktickú explikáciu špecifických požiadaviek zákazníka podľa IATF 16 949 a zdieľanie skúseností s účastníkmi školenia.

Ponuka ABP Management obsahuje 2 komplementárne moduly na požiadavky tohto zákazníka:

Školenie je ponúkané výlučne v anglickom jazyku od februára 2018.

ABP Management hľadá nových interných/externých školiteľov

Rastúci dopyt na globálnej úrovni umožňuje ABP Management výrazne rozšíriť svoj tím.

V tomto období hľadáme interných i externých (*) expertov (najmä zo Slovenska/Českej republiky, Nemecka, Francúzska, Španielska, Anglicka a Poľska), ktorí sú schopní školiť spoločnosti v automobilovom priemysle na špecifické požiadavky zákazníkov, nástroje kvality, projektového riadenia či logistiky.

* Externý školiteľ musí byť disponibilný pre školenia min. 10 dní do roka.

Profil kandidáta:

 • minimálne 10 rokov skúseností v automobilovom priemysle v oblasti kvality, projektového riadenia alebo logistiky
 • Teoretické znalosti a praktické skúsenosti s:
  • Nástrojmi a procesmi projektového riadenia (WBS, Časový plán, Analýza rizík, Plán zdrojov/nákladov, …)
  • Nástroje kvality (IATF 16 949, FMEA, SPC, MSA, príprava na audity systému kvality, …)
 • Logistika (riadenie obalov, nastavenie logistických tokov, vytváranie logistických protokolov, príprava na audity logistiky, …)
 • skúsenosť s praktickou aplikáciou špecifických požiadaviek OEMs ( (PSA, Renault, VW, ...) na dodávateľov v oblasti kvality a logistiky veľkou výhodou
 • dobré prezentačné schopnosti
 • plynulá angličtina + ďalší jazyk výhodou (nemecký, francúzsky, španielsky)
 • silná orientácia na spokojnosť zákazníka
 • ochota cestovať v rámci Európy i sveta
 • spoľahlivosť
 • flexibilita

Čo ponúkame:

 • stabilnú prácu v rastúcej spoločnosti
 • neustály profesionálny rozvoj v špecifickej oblasti
 • motivujúce finančné ohodnotenie
 • firemné vozidlo (iba interní zamestnanci)
 • flexibilita (plánovanie ciest, práca z domu ...)

V prípade záujmu pošlite svoj životopis na adresu office@abp-management.com, do predmetu mailu uveďte text „BC201708 - Trainer profile + Vaše meno“.

ABP Management rozširuje svoje aktivity v Číne

photo.png

Globalizácia je v dnešnom automobilovom svete nevyhnutnosťou. Výrobcovia vozidiel a ich dodávatelia najmä stupňa Tier-1 chápu, že lokálna prítomnosť limituje ich obchodné možnosti. To isté však platí pre dodávateľov služieb.

ABP Management, ktorého zamestnanci dodali služby iba počas prvých 6 mesiacov roku 2017 takmer 100 výrobným závodom a výskumným centrám v 18 krajinách a na 3 kontinentoch, chápe tento trend a podporuje svojich zákazníkov globálne. Jeden z príkladov je i 2-týždňová misia ABP Management v Číne, ktorej cieľom bolo školenie automobilových spoločností v oblasti projektového riadenia, zaručenia kvality či logistiky ako i diskusia o partnerstve s lokálnymi spoločnosťami s cieľom priniesť svoje expertné služby ešte bližšie k lokálnym zákazníkom.

Ak ste expertom v oblasti zaručenia kvality, projektového riadenia, výroby či logistiky v automobilovom priemysle a mali by ste záujem stať sa interný/externý školiteľ alebo lokálny zástupca, neváhajte nám poslať Váš životopis na adresu office@abp-management.com

Nové školenie – Technická čistota (VDA 19.1 / VDA 19.2)

Požiadavky na čistotu vo výrobných procesoch neustále rastú a dodržiavanie predpísaných štandardov technickej čistoty je jedným z predpokladov zaručenia kvality produktu a spokojnosti zákazníka. Základom zaručenia čistoty je preventívna identifikácia potenciálnych zdrojov znečistenia v procesoch výroby či logistiky a neustála snaha o ich elimináciu. Školenie Technická čistota je vedené skúseným školiteľom v slovenskom jazyku.

Účastníci školenia obdržia v rámci poplatku za školenie i printové verzie noriem VDA 19.1 a VDA 19.2 v českom jazyku

Viac informácií o školení v ponuke školení : QUA-16 Technická čistota (VDA 19.1 / VDA 19.2)

ABP Management na Automotive MBA 2017

Zamestnanci OEM (Audi, Daimler, Porsche, MAN) i dodávateľov automobilového priemyslu (Faurecia, Hella, ...) absolvovali v júni 2017 modul I- Riadenie procesov a zaručenie kvality v automobilovom priemysle, ktoré už tretí rok po sebe vedie ako hlavný lektor ABP Management. V rámci 18 hodín výučby boli účastníci MBA programu oboznámení s požiadavkami automobilového priemyslu na systém zaručenia kvality (IATF 16 949:2016, VDA 6.1), významu špecifických požiadaviek zákazníkov, preventívnymi nástrojmi kvality pre potreby manažéra (špeciálne charakteristiky, FMEA/reverzná FMEA, MSA, SPC, Kontrolný plán, regulačné karty, PSW/PPAP, rekvalifikácia produktu, atď.), reaktívnymi nástrojmi (riadenie reklamácií, denné porady riešenia problémov (QRQC), 8D/A3, kapitalizácia Lessons Learned), atď.

Želáme všetkým účastníkom veľa úspechov v ďalšom pokračovaní štúdia!

Program Professional MBA Automotive Industry,  ktorý je organizovaný Technickou Univerzitou Viedeň a STU Bratislava, otvára 19.októbra 2017 už svoj 9.ročník. V prípade záujmu o viac informácií si môžete stiahnuť informačnú brožúru tu.

Nové publikácie VDA 6.3 a IATF 16 949:2016

Procesný audit podľa požiadaviek nemeckého zväzu automobilového priemyslu (VDA) ako i norma ISO/TS 16 949:2009 (nový názov normy IATF 16 949:2016) prešli v poslednom období výraznými zmenami. ABP Management Vám prináša nové verzie týchto noriem v českom/anglickom (IATF 16 949) a českom jazyku (VDA 6.3, 3. české vydanie 2017).

Zároveň z hľadiska prípravy na audit IATF 16 949:2016 odporúčame našim zákazníkom do pozornosti i ďalšie publikácie:

 • Norma ISO 9001:2015 (komentované české vydanie 2016)
 • Pokyny pre certifikáciu v automobilovom priemysle podľa IATF 16 949

ABP Management Vám ich prináša spolu s ďalšou desiatkou publikácií určených pre automobilový priemysel v rámci spolupráce s Českou společností pro jakost (ČSJ).

V rámci školení ABP Management QUA-03 Interný audítor IATF 16 949:2016 a školenia ČSJ Kvalifikácia procesného audítora podľa normy VDA 6.3 v licencii VDA QMC dostanú účastníci publikácie IATF 16 949, resp. VDA 6.3 zdarma (v rámci ceny školenia). Obe školenia sú organizované viackrát ročne v Bratislave.

Všetky publikácie ABP Management pre automobilový priemysel môžete nájsť na našej stránke v časti Publikácie.

Začiatok aktivít ABP Management v Maroku

V roku 2016 prešli školeniami ABP Management zamestnanci OEM a Tier-1 dodávateľov z mnohých krajín – Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Čína, Česká republika, Slovensko, Poľsko, Maďarsko či Rumunsko.

V januári a februári 2017 zorganizoval ABP Management prvé školenia v Maroku, ktoré sa stáva atraktívnym pre automobilové spoločnosti nielen z hľadiska nákladov ale i kvalifikovanej pracovnej sily či blízkosti k európskym trhom. Tieto fakty potvrdzuje aj rozhodnutie Renault, ktorý v roku 2011 inauguroval svoj závod v meste Tanger či prebiehajúca výstavba závodu PSA Groupe v meste Kenitra (SOP začiatkom roka 2019).

Sebastien Frappier, ABP Management Senior Trainer: „Začiatkom roka 2017 som viedol svoje prvé školenie v Maroku. Predtým, ako som tam išiel som nevedel, čo môžem očakávať od lokálnych dodávateľov v oblasti úrovne zaručenia kvality a kompetencií ľudí. Úprimne, bol som príjemne prekvapený modernými závodmi postavenými na zelenej lúke a najmä veľmi dobre vyškolenými ľuďmi. Je zrejmé, že Maroko sa stáva významným hráčom v automobilovom priemysle s výnimočným potenciálom rastu v budúcnosti.“

V roku 2017 plánuje ABP Management otvoriť desiatku školení v Maroku (lokálne partnerstvá v štádiu diskusií) ako i školenia PSA Groupe v Brazílii a Argentíne, čím napĺňa strategický cieľ pokrývať potreby svojich zákazníkov na globálnej úrovni.

 

 

Podpis strategického partnerstva PSA Groupe - ABP Management pre školenia logistiky dodávateľov

Pre každého konštruktéra vozidiel znamená projekt vo fáze nábehu i sériovej výroby spoluprácu so stovkami dodávateľov a riadenie niekoľko tisíc referencií. Pri neustálom zvyšovaní diverzifikácie dielov a tlaku na náklady je efektívna logistika jedným z pilierov dosiahnutia stanovených cieľov ako i rozvoja dlhodobej spolupráce dodávateľ-zákazník.

Vo vzťahu dodávateľ-zákazník je dodávateľ povinný rešpektovať požiadavky svojho zákazníka, logistické štandardy nevynímajúc. PSA Groupe, jeden z najväčších výrobcov vozidiel v Európe, si uvedomuje potrebu kontinuálnej spolupráce a rozvoja svojich dodávateľov. Z tohto dôvodu poverila spoločnosť PSA Groupe spoločnosť ABP Management, ktorá taktiež vykonáva školenia na špecifické požiadavky kvality/projektu PSA Groupe, koncepciou a realizáciou školení dodávateľov na svoje logistické štandardy.

Prakticky orientované školenie LOG-02 Logistické štandardy PSA Groupe ozrejmuje dodávateľom b2b portál zákazníka ako i požiadavky PSA Groupe na prípravu logistickej ponuky (RFQ fáza), predsériovú logistiku, riadenie prevízií/objednávok zákazníka, prípravu expedície, požiadavky na EDI, riadenie obalov, reklamácií, logistickej výkonnosti, dodávky náhradných dielov až po ukončenie sériovej výroby a riadenie zbytkových dielov.

Z hľadiska svojho obsahu je toto školenie určené širokému spektru zamestnancov dodávateľa – obchodný úsek (Key Account Managers), manažéri logistiky, logistickí disponenti, plánovanie výroby, obaloví technici, kvalita, špecialisti kontinuálneho zlepšovania, špecialisti náhradných dielov, atď.

Školenie je odporúčané PSA Groupe všetkým svojim terajším i novým dodávateľom. Účastníci školenia, ktorí úspešne absolvujú záverečný test, obdržia certifikát vydaný PSA Groupe – ABP Management.

ABP Management, exkluzívny partner PSA Groupe pre školenia logistiky dodávateľov, bude organizovať toto školenie viackrát ročne v rámci celého sveta. Viac informácií o školení (obsah, miesta konania školení, termíny, ceny, ...) nájdete na http://www.abp-management.com/kalendar?tag=LOG-02.

Nové termíny otvorených školení 2017

V roku 2016 ABP Management dodal svoje služby viac ako 100 výrobným závodom v automobilovom, strojárenskom a elektrotechnickom priemysle. Počínajúc konštruktérmi vozidiel (VW Group, PSA Group) až po úroveň Tier-3 dodávateľského reťazca, školeniami ABP Management prešli stovky projektových manažérov, Key Account Manager-ov, kvalitárov, logistov či pracovníkov z oblasti výroby z krajín ako Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko alebo Čína.

Najväčšou konkurenčnou výhodou ABP Management je kvalita dodanej služby, vďaka čomu sa investície zákazníkov do služieb ABP Management vrátia v podobne nastavenia či zlepšenia procesov, zvýšení efektivity alebo schopnosti efektívne riadiť spoluprácu so svojim zákazníkom v oblasti riadenia projektov, kvality či logistiky.

V roku 2017 Vám opäť ponúkame viac ako 80 školení a podporných služieb. Zároveň sa ABP Management prispôsobuje rýchlo meniacemu sa prostrediu automobilového priemyslu a z tohto dôvodu je naša ponuka služieb aktualizovaná 4x ročne.

Ďakujeme Vám za dôveru v roku 2016 a tešíme sa na prípadnú spoluprácu aj v novom roku 2017!

Spolupráca s VW Group

ABP Management, dodávateľ služieb spoločnosti VW Group, organizoval v priebehu prvého polroka 2016 viacero školení zamestnancov najväčšieho európskeho výrobcu vozidiel.

Školeniami zaručenia kvality v automobilovom priemysle prešlo 26 inžinierov a manažérov, rovnaký počet účastníkov školeniami metód a nástrojov riešenia problémov...

Výborná spätná väzba od účastníkov školenia (celková spokojnosť 94% a 100% odporúčanie školení) je potvrdením, že školenia ABP Management majú vysokú pridanú hodnotu pre všetky stupne dodávateľského reťazca v automobilovom priemysle, OEM nevynímajúc.

 

ABP Management si vysoko váži dôveru Volkswagen Group a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam s požiadavkami rôznych OEM a vysokej kvalite služieb sa spoločnosť PSA Peugeot-Citroën rozhodla zveriť ABP Management školenie svojich dodávateľov na svoje nové požiadavky. Vďaka tejto spolupráci rozširuje ABP Management svoju ponuku služieb o nové licencované školenie CSR-02 Špecifické požiadavky zákazníka PSA Peugeot-Citroën  (podľa APQP/PPAP). 
 

Aplikované na nových projektoch, nové požiadavky zákazníka PSA Peugeot-Citroën založené na projektovom riadení APQP, nahradia postupne doterajšie štandardy MRF. Školenie, ktoré je vedené skúsenými lektormi ABP Management schválenými zo strany PSA, ozrejmí jeho účastníkom fázy a míľniky projektu PSA, očakávania zákazníka v jednotlivých míľnikoch, požadovanú dokumentáciu, proces prípravy, zasielania a schvaľovania vzorkov či dokumentácie PPAP ako i ďalšie požiadavky na zaručenie kvality.

Zákazník PSA Peugeot-Citroën odporúča, aby sa tohto školenia zúčastnil za dodávateľa minimálne Projektový manažér a Projektový kvalitár, ideálne však všetci pracovníci, ktorí spolupracujú so zákazníkom PSA Peugeot-Citroën.

Podmienkou účasti na tomto licencovanom školení je predchádzajúca znalosť/praktická skúsenosť so štandardami APQP/PPAP (možnosť absolvovať 1-dňové školenie CSR-03 General APQP/PPAP, ktoré sa štandardne otvára deň pred školením PSA v mieste konania školenia, so zvýhodnenými podmienkami pre jeho účastníkov).

Po úspešnom absolvovaní školenia a splnenia podmienok dostane každý účastník oficiálny certifikát o školení, ktorý je uznávaný zákazníkom PSA Peugeot-Citroën.

ABP Management ponúka dnes toto školenie zatiaľ v anglickom, francúzskom a slovenskom/českom jazyku. Školenia budú organizované v Paríži, Stuttgarte, Bratislave, Prahe, Krakowe a Istanbule viackrát ročne.

Zároveň ABP Management dáva svojim cteným zákazníkom do pozornosti i nové školenie LOG-02 Logistické štandardy PSA Peugeot-Citroën určené nielen pre logistiku, ale i pre celý projektový tím.

Všetky termíny, ceny a miesta školení sú pravidelne aktualizované na stránke www.abp-management.com.

Rozšírená ponuka školení VDA na Slovensku

V roku 2015 obohatila ČSJ ponuku licencovaných školení VDA QMC na Slovensku. V Bratislave bolo úspešne otvorených niekoľko školení VDA 6.3. Pozitívna spätná väzba od zákazníkov reflektuje vysokú úroveň a odborné skúsenosti lektora, vedenie školenia v slovenskom jazyku, primeranú cenu za službu, spokojnosť s výukovými priestormi ako i obdržanými školiacimi materiálmi (okrem prezentácie dostane každý účastník i originál publikáciu VDA 6.3 v českom jazyku).

Vybrané publikácie z nakladateľstva ČSJ, a to nielen rady VDA, si môžete na Slovensku kúpiť na stránke ABP Management v časti „Publikácie“.

V roku 2016 otvára ČSJ tiež školenie VDA 6.3 Modul E, ktorý bude organizovaný vo Vysokých Tatrách ako i školenia VDA 6.3 a VDA 6.5 v Bratislave a v Košiciach

Viac o školeniach VDA QMC organizovaných ČSJ na Slovensku, termínoch a cenách

Viac o spolupráci ABP Management – Česká společnost pro jakost