Back to All Events

CSR-06 Projektové riadenie a zaručenie kvality BMW Group

Školenie je vedené skúseným lektorom s 15-ročnou skúsenosťou ako dodávateľského experta BMW (SQE) a ako licencovaného procesného audítora VDA 6.3 pre Tier-1 dodávateľa. Školenie prinesie účastníkom lepšie pochopenie princípov projektového riadenia a zaručenia kvality nakupovaných dielov zákazníka BMW Group a poskytne praktické rady, ako zvládnuť situácie, ktoré spôsobujú dodávateľom hlavné problémy.

Vaše potreby sú:

 • Získať prehľad hlavných noriem a dokumentácie pre     projekt so zákazníkom BMW Group
 • Pochopiť aktuálne špecifické požiadavky svojho zákazníka (2017) v náväznosti na  IATF 16 949:2016
 • Pochopiť nástroje, metódy a metodológiu zákazníka
 • Plánovať zaručenie kvality na projekt
 • Pochopiť princípy vývoja produktu/procesu
 • Uvoľniť projekt so zákazníkom

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri
 • Členovia projektového tímu
 • Vedúci oddelení
 • Kvalita
 • Spolupracovníci projektu
 • Inžiniering
 • Manažment kvality

Obsah školenia:

 • 1. Skratky a pojmy
 • 2. Dopyt a vypracovanie ponuky
 • 3. Spolupráca s dodávateľmi v procesu vzniku produktu a procesu
 • 4. Projektová fáza podľa BMW
 • 5.Projektové riadenie v IPQ
 • 6.Opatrenia kvality pri stupe do série
 • 7.Validácia produktu a procesu zákazníkom
 • 8.Typy auditov zákazníka BMW Group
 • 9.Rekvalifikácia produktu podľa GS 90008-1 a GS 90008-2

  

Trvanie: 2 dni

Dátumy

V Slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - N/A
 2. Jesenný termín - 17.-18.december 2018

V Anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - N/A
 2. Jesenný termín - 19.-20.december 2018

Cena: Školenie u dodávateľa: 1.100 EUR/deň (člen), 1.200 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 8 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 350 EUR /deň (člen), 390 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)