Back to All Events

QUA-09 A3 REPORT- riešenie/vizualizácia problémov (benchmark TOYOTA, PSA, ...)

Dlhodobé a často sa opakujúce problémy kvality vedú na nižších stupňoch riadenia k akceptovaniu určitého množstva nepodarkov ako povinnej dani technológii, vlastnostiam materiálov, a pod. Školiaci modul Vám dá odporúčania, ako efektívne identifikovať skutočný zdroj problému a nastolí smer a konkrétne kroky k jeho odstráneniu. Zároveň poskytne účastníkom praktické pomôcky pre účinnú komunikáciu v rámci interných vzťahov, ako aj smerom k externým dodávateľom/zákazníkom. Školenie má za cieľ pomôcť Vám zlepšiť kvalitu dielov na výstupe,  rozvíjať vzťahy s dodávateľom a odberateľmi a v neposlednom rade zvýšiť kultúru prezentovania výsledku uceleným formátom.

Vaše potreby sú:

 • pochopiť princíp fungovania A3 reportov
 • efektívne riešiť vzniknuté problémy produktu/procesu
 • vizualizácia riešenia problémov- zvýšenie kultúry prezentovania výsledkov pomocou štandardizovaných nástrojov
 • zefektívniť spôsob riešenia reklamácií vo firme
 • aplikovať hlavné nástroje riešenia problémov v automobilovom priemysle
 • zlepšenie reklamačného procesu s dodávateľmi/zákazníkmi
 • neustále sa zlepšovať

Cieľová skupina:

 • Riaditelia závodov
 • Projektová a sériová kvalita
 • Členovia tímov riešenia problémov

Obsah školenia:

 • Základné pravidlá riešenia problémov a ich vizualizácia pomocou metódy A3
 • Nástroje riešenia problémov pre aplikáciu metódy A3
 • Fázy riešenia problémov A3 a ich efektívna komunikácia
 • Spôsoby spracovania výsledkov/návrhov riešenia problémov
 • prezentačné techniky A3
 • Praktické príklady prezentácie výsledkov
 • Lessons Learned
 • Nastavenie systému riešenia reklamácií v podniku
 • Praktické workshopy, vytvorenie vlastného A3 reportu na okamžitú aplikáciu po školení, vrátane podporných procesov

Trvanie:   2 dni

Dátumy:  

In-house

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 240 EUR /deň (člen), 270 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)