Back to All Events

QUA-05 Zaručenie kvality na projektoch automobilového priemyslu


Paretovo pravidlo platí i pri problémoch kvality – príčina 80% problémov, ktoré máme počas sériovej výroby vznikla vo fázach predvýrobných. Vedúci pracovníci nemajú ľudí na prácu na projektoch, ale na reklamácie sa vždy nájdu ľudia i peniaze. A začarovaný kruh sa nekončí.
Procesnú FMEA preberieme z iného projektu, pri kalkulácii procesnej spôsobilosti vyberieme najlepšie diely, príp. upravíme čísla... A je to! Všetko nám vyšlo. Avšak počas sériovej fázy projektu sa čudujeme, že máme vysoký interný scrap, reklamácie od zákazníka či nedostatočnú kapacitu. Sťažovatelia a obvinení za danú situáciu si navzájom menia pozície. Pritom sa to dá aj inak...

Vaše potreby sú:

 • pochopiť skutočné princípy zaručenie kvality na projekte
 • poznať základné nástroje zaručenia kvality na projekte
 • plánovať zaručenie kvality pre projekt
 • kontrolovať a aktualizovať plán zaručenia kvality
 • odovzdať projekt výrobe v očakávanom stave
 • vyhodnocovať projekt z hľadiska kvality , Lessons Learned
 • vytvoriť a neustále zlepšovať systém nábehu projektov z hľadiska   kvality

Cieľová skupina:

 • Interní audítori IATF 16 949:2016
 • Kvalita
 • Špecialisti zlepšovania
 • Vedúci pracovníci

Obsah školenia:

 • Základy projektového riadenia v automobilovom priemysle
 • Úloha kvality v projektovom tíme
 • Prehľad hlavných nástrojov kvality v predvýrobných fázach projektu
 • Plánovanie zaručenia kvality na projekte
  •  RFQ a Design (i keď za tieto úlohy zodpovedá centrála)
  •  Fáza „off-tool“
  •  Fáza „off-process“
  •  Fáza SOP+3mesiace/SOP+6 mesiacov
 • Plánovanie a kontroling zdrojov a nákladov na zaručenie kvality
 • Základné pravidlá správneho odovzdania projektu sérii
 • Proces neustáleho zlepšovania projektovej kvality

Trvanie:  2 dni

Dátumy:  pre aktuálne dátumy školení v roku 2018, miesto/jazyk školenia navštívte prosíme našu stránku www.abp-management.com

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 220 EUR /deň (člen), 250 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)