Back to All Events

CSR-04 Projektové riadenie a zaručenie kvality Renault-Nissan


Komplexné školenie zamerané nielen na dokumentáciu ANPQP 3.0/3.1, ale taktiež na všetky oblasti riadenia projektov a zaručenia kvality zákazníka Renault-Nissan, ako napr. portál b2b, riešenie reklamácií, HCPP, atď. Vďaka získaným informáciám bude projektová a sériová kvalita ako i projektoví manažéri efektívne plánovať svoje aktivity a zaručovať spokojnosť zákazníka.

Vaše potreby sú

 • získať prehľad o spôsobe práce francúzskych zákazníkov

 • pochopiť špecifiká svojho zákazníka

 • poznať špecifické nástroje, metódy a slovník zákazníka

 • byť schopný plánovať prípravu dokumentácie projektu

 • porozumieť vývoju produktu a procesu

 • uvoľniť projekt so svojim zákazníkom

 • riadiť reklamácie počas sériovej výroby

 • riadiť modifikačný proces

Cieľová skupina

 • Projektoví manažéri

 • Členovia projektového tímu

 • Manažéri oddelení

 • Kvalita

 • Inžiniering

 • Výroba

Obsah školenia

 • Prehľad špecifických požiadaviek Renault-Nissan voči dodávateľom

 • Portál b2b

  • Riadenie portálu zo strany ADF

  • Prostredie a aplikácie pre kvalitu / projektových manažérov

  • Dokumentácia, e-learning-y vyvinuté RSA

 • Fáza 1 ANPQP – RFQ a výber dodávateľa

 • Fáza 2 ANPQP – Vývoj produkt/proces

 • Fáza 3 ANPQP – Výroba „off tool“

 • Fáza 4 ANPQP – Výroba „off process“

 • Fáza 5 ANPQP – Nábeh výroby a sériová výroba

 • HCPP metodológia, ciele procesnej spôsobilosti

 • TAG V5 – praktické cvičenia

 • Požiadavky na riešenie reklamácií 0km GQE

 • Sledovanie kvalitatívnej výkonnosti dodávateľa - IPPRFQ/SQUAD

 • Cvičenia na portáli b2b

 • Záverečný test

Trvanie: 2 dni

Dátumy

Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín:
  7.-8.Marec 2019 v slovenčine
  20.-21. Jún 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín:
  28-29. November 2019 v slovenčite

Zaragoza, Španielsko:

 1. Jarný termín:
  11.-12. Apríl 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín:
  10-11. November 2019 v angličtine

Maroko:

 1. Jarný termín:
  15.-16.Apríl 2019 vo francúzštine
  16.-17. Júl 2019 vo francúzštine

 2. Jesenný termín:
  10.-11. Október 2019 vo francúzštine
  29.-30. Október 2019 vo francúzštine

Tychy, Poľsko:

 1. Jarný termín:
  9.-10.Máj 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín:
  5.-6. November 2019 v angličtine

Bratislava, v anglickom jazyku: 

 1. Jarný termín - 28.-29. máj 2018

 2. Jesenný termín - 25.-26 október 2018 (nový termín)

Kénitra, Maroko, v anglickom jazyku: 

 1. Jesenný termín - 11.-12. december 2018 (nový termín!)

Cena:  Školenie u dodávateľa: 1.100 EUR/deň (člen), 1.200 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 350 EUR /deň (člen), 390 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)